פרוייקטים

#1

אפליקציית קורסים לתיכון

תכנון אפליקציית קורסים לתלמידי תיכון

#2

אפליקציית קורסים לתיכון

תכנון אפליקציית קורסים לתלמידי תיכון

סימולציות

שונים